Lepší doprava v Praze » Metro » Modernizace stanice metra Dejvická (2017)

Stanice je hloubená, jednolodní s ostrovním nástupištěm, založená v jámě. Za stanicí se nacházejí dvě odstavné koleje a dvě obratové koleje. Stanice leží 11,5 m pod úrovní ulice Evropské. Délka stanice i s odstavnými kolejemi je 301 m. 

V nedávné době zde proběhly úpravy pro napojení na nově budovaný úsek trasy V.A do Motola. V minulosti zde probíhalo již několik rekonstrukcí a oprav. Stanice je bezbariérově zpřístupněna.

Stanice je situovaná do čtyř úrovní, úrovně pod nástupištěm, úrovně nástupiště, úrovně nad nástupištěm a  úrovně vestibulu.

Z úrovně nástupiště vedou dva výstupy do úrovně vestibulu. 

Výstup západní do ulice Evropské a Šolínovy je umožněn trojicí eskalátorů. Z vestibulu pak vedou čtyři výstupy s pevným schodištěm do přilehlých ulic a k tramvajovým a autobusovým zastávkám. Jeden z výstupů je opatřen také eskalátory a v jeho blízkosti je situován výtah, který z tohoto směru zajišťuje bezbariérový přístup z povrchu do vestibulu stanice.

Východní výstup k Vítěznému náměstí je po pevném schodišti. V blízkosti schodiště je situován výtah propojující úroveň nástupiště a vestibulu stanice, který zajišťuje bezbariérový přístup do stanice. Z vestibulu pak vedou dva výstupy s pevným schodištěm. Jeden do prostoru Vítězného náměstí, druhý k autobusovému terminálu linek odjíždějících směrem na Podbabu.

Výstup na uliční úroveň se nachází uprostřed vestibulu a zajišťuje přístup po pevném schodišti k autobusovým zastávkám situovaným na severní straně Evropské ulice. U výstupu se nachází výtah pro imobilní osoby, který propojuje úroveň povrchu a vestibulu.