Investor:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

http://www.dpp.cz/ 

Projektant:

METROPROJEKT Praha a. s., I .P. Pavlova 1786/2, Praha 2

http://metroprojekt.cz/

Příkazník:

INFARM a.s.

http://www.infram.cz/

Zhotovitel stavby:

Bude znám po úspěšném průběhu veřejné zakázky.