Předpoklad vydání stavebního povolení je v první polovině roku 2017. Je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby. Po přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele bude formou veřejné zakázky vybrán v rámci roku 2017 zhotovitel stavby a následně zahájena realizace.