Lepší doprava v Praze » Metro » Karlovo náměstí – bezbariérové zpřístupnění stanice metra (2017)

Stanice Karlovo náměstí je v současné době bezbariérově nepřístupná. Navržená úprava zajistí bezbariérové zpřístupnění stanice metra z úrovně chodníku v ulici Václavské, přes vstupní objekt umístěný v přízemí objektu č. p. 2068/14 pomocí dvojice výtahů do podzemní přestupní chodby v těsné úrovni nad stanicí. Nástupiště stanice je potom zpřístupněno pomocí další dvojice výtahů z úrovně přestupní podzemní chodby a únikovým schodištěm. Tato stavba je určena především pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Výtahy jsou též uvažovány pro transport kočárků do stanice metra. Nevidomí a slabozrací cestující budou akusticky naváděni k výtahům. Součástí je také akustické hlášení v kabině výtahů, hmatové úpravy ovládacích prvků výtahu a dveří, kontrastní označení nástupních a výstupních stupňů schodiště. Pro sluchově postižené se u nástupu do výtahu (na nástupišti i na povrchu) zřizuje panel s běžícím textem informující zejména o mimořádných provozních stavech metra.