Finanční zajištění projektu je aktuálně zajišťováno z vlastních zdrojů DPP. Náklady na realizaci budou částečně pravděpodobně čerpány z OP-PPR.