Stavební povolení vydáno a v současnosti probíhá podpis smlouvy o dílo. Realizace se předpokládá v 1. a 2. polovině 2017.