Lepší doprava v Praze » Metro » Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Palmovka (2017)

Stavba je primárně určena především pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace do stanice metra Palmovka. Pro těžce pohybově postižené jsou v rámci akce zajišťovány zejména odpovídající manipulační plochy (včetně vnitřního uspořádání kabiny výtahů), dostatečnou světlost dveří, vhodné umístění ovládacích prvků výtahů, dostatečný průchozí profil v místě odbavovací čáry, podélné a příčné sklony veřejnosti přístupných komunikací, výškové rozdíly na komunikacích. Pro nevidomé bude zajištěno akustické navádění k výtahům (na povrchu, ve vestibulu a na nástupišti, včetně hlášení mimořádných provozních stavů např. „stanice uzavřena“), akustické hlášení v kabině výtahů a hmatové úpravy ovládacích prvků výtahu. Pro osoby slabozraké je řešeno provedení vizuálního označení prosklených stěn a dveří, kontrastní označení nástupních a výstupních stupňů schodiště. Pro sluchově postižené se zřizuje u nástupu do výtahu na nástupišti i na povrchu panel s běžícím textem informující zejména o mimořádných provozních stavech.

Součástí povrchových úprav je i rozšíření přístupu k výtahu. Před výtahem bude vybudována nová dlažba schopná odolávat i zatížení nákladních vozidel pro odvoz odpadu a pro zavážení náhradních dílů vlastní stanice.


Kiosek výtahu na úrovni povrchu je umístěn poblíž frekventované tramvajové křižovatky, v  místě stávajícího nákladní výtahu. Bylo tedy třeba přihlédnout k bezpečnosti povrchovému provozu tzn. k rozhledovým poměrům tramvají. Kiosek je tak záměrně architektonicky pojednán jako prosklený. Součástí této investiční akce je také výměna eskalátorů západního vestibulu do úrovně křižovatky ulic Na Žertvách/Zenklova včetně opravy výstupních přístřešků. Celá Aakce bude znamenat uzavření celého západního vestibulu na dobu minimálně 5 měsíců od zahájení stavby