Prodloužení tratě A

Projekt pátého úseku tratě A pražského metra, otevřený 6. dubna 2015, zásadně ovlivnil dopravní obslužnost Prahy 6.

metroD

Výstavba tratě D

Historie nové linky metra D sahá do začátku devadesátých let 20. století, kdy začaly vznikat první přípravné studie. Smyslem této linky je zajištění velkokapacitní obsluhy jižní části Prahy, kde se nachází mnoho sídlišť s velkým množstvím obyvatel, kteří jsou v současnosti odkázáni na přepravu autobusy.

Palmovka – bezbariérové zpřístupnění stanice metra (2017)

Technické řešení je navrženo umístěním svislého osobního výtahu vedle trojice eskalátorů vedoucích z nástupiště do západního vestibulu a nahrazení stávajícího nákladního výtahu z vestibulu na povrch výtahem osobonákladním s příslušným povrchovým kioskem na uliční úrovni.


Dejvická – modernizace stanice metra (2017)

Předmět projektu je dán v návaznosti na nutnou modernizaci stanice. Tato se týká zejména modernizace normálního a nouzového osvětlení veřejných a služebních prostor, rozvaděčů, zásuvkových vývodů napájených z rozvaděčů osvětlení, modernizace napájení informačního systému a reklamních panelů, řídícího systému osvětlení, sdělovacích zařízení a stavebních úprav. V rámci stavebních úprav se ve veřejné části počítá s výměnou podhledů, opravou obkladů stěn, dlažeb, s opravami výstupů na uliční úroveň z vestibulu a dále se stavebními úpravami souvisejícími s výše uvedenou činností.
Snahou při realizaci modernizace je v co nejmenší míře narušit její charakter, a to použitím vizuálně obdobných materiálů, případně nahrazením materiálů, jež se již nevyrábí, materiály podobnými a zapracovat současné požadavky a zkušenosti provozovatele.


Karlovo náměstí – bezbariérové zpřístupnění stanice metra

Bezbariérové zpřístupnění stanice navazuje na střední staniční tunel dvojicí výtahů mezi nástupištěm a přestupní chodbou nad stanicí a pokračuje přestupní chodbou k dvojici výtahů vedoucím na povrch, umístěným v objektu 2068/14 v ulici Václavské. Výstup z výtahů je orientován do ulice na úroveň chodníku.

Opatov – modernizace stanice metra

V rámci modernizace je naplánována výměna podhledů, včetně osazení nových svítidel na nástupišti a vestibulu, elektroinstalace stanice, zřízení bezbariérového přístupu ve východní části stanice pomocí kaskády dvou výtahů a oprava hydroizolace stropu nad nástupištěm.