Lepší doprava v Praze

AKTUALITA

Výstavba tratě D

Historie nové linky metra D sahá do začátku devadesátých let 20. století, kdy začaly vznikat první přípravné studie. Smyslem této linky je zajištění velkokapacitní obsluhy jižní části Prahy, kde se nachází mnoho sídlišť s velkým množstvím obyvatel, kteří jsou v současnosti odkázáni na přepravu autobusy.

Tisková zpráva MHMP ze dne 20. května 2019 zde.